Catégories
Dll-bestanden

De beste nieuwe functies die u krijgt met Windows 11

Met de optie Laatste bekende juiste configuratie zorgt u er alleen voor dat de informatie in de registersleutel HKLM\System\CurrentControlSet wordt hersteld door Windows. Wijzigingen die u in andere registersleutels hebt aangebracht, worden ongemoeid gelaten. Het niet correct bewerken van het register kan ernstige gevolgen voor de juiste werking van je besturingssysteem hebben. Het is veiliger […]